İnsan ve mekân

Mekân, insanda oluşturduğu his ve tesirlerle göz zevkini ve ruhî dengeyi temin eder.

Üsküdar Evlendirme Dairesi >>

Doğanın dili matematik

Kâinatı oluşturan sırlı hareketi görmenin yolu gerçekliğin fraktal hususiyetine dikkat etmektir.

Pi Sayısı >>

İnsan, Tabiat, Geometri

Türk-İslâm San’atı ve Mimarisi - tabiatın saklı geometrisini stilizasyon yoluyla tefekkür...

Expo 2012 Yeosu, Güney Kore - Türkiye Pavyonu >>

Çizgiden uygulamaya

Mimari ve eşya ruhun aynasıdır. Mimari üretim, uygulamadaki ruhun eşyaya nüfuz etmesidir.

Uygulama ve imalatlarımıza göz atın >>

Medeniyet bir bütündür.

Kültür, sanat, edebiyat, mûsıkî ve mimarî, aynı zincirin halkaları gibi bir medeniyet meselesidir.

Makaleyi oku >>

Şehir canlıdır.

Şehir, dini ve sivil mimarisi, sokak, meydan ve bahçe anlayışı ile bir medeniyet manzumesidir.

Eminönü İskeleleri >>

Tarihi miras ve tasarım

Kültürel derinliği ve heyecanı tanımayan
bir vizyon, yaratıcı eserler veremez.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi >>

İnsan ve mekân

Mekân, insanda oluşturduğu his ve tesirlerle göz zevkini ve ruhî dengeyi temin eder.

Ayrıntılı bilgi >