HASSA AİLESİ

Hassa Ailesi

TEKNİK KADRO

Muharrem Hilmi Şenalp, Y. Mimar (İTÜ) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüdai Sırrı Şenalp, Şehir Plancısı (YTÜ – MA. SOAS) Genel Koordinatör
Mustafa İskender, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör,  Mimari Büro Şefi
Ahmet Raci Şenalp, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör

Kübra Ayyıldız, Mimar (YTÜ)
Abdurrahim Özer, Mimar (Balıkesir Ü.)
Ahmet Çandöken, İç Mimar (Marmara Ü.)
Selami Sepet, Restoratör (YTÜ)
Ezgi Erk, Mimar (MSGSÜ)
Bahar Demirci, Restoratör (YTÜ)
Esra Direk, Mimar (Abant İzzet Baysal Ü.)
Fazlı Kerem Usta, Mimar (KTÜ)
Şeyma Kulakaç, Mimar (Sabahattin Zaim Ü.)

Necati Karayol, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
Levent Sezai Şevle, Makine Mühendisi (YTÜ)
Faruk Savcı, Elektrik Mühendisi (YTÜ)


İDARİ KADRO

Gökhan Kukku, İşletme (Anadolu Ü.) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Furkan Usluerol, Muhasebe ve Bilgi İşlem
Vahide Ertetik, Ön Muhasebe
Nevzat Tokgöz, Organizasyon
Yaşar Direk, Lojistik
Sait Savcı, Kütübhane Sorumlusu