Nevmekan Sahil

Nevmekan Sahil

| 2008 | Üsküdar, İstanbul

İnşa edildi.

Yapı, Üsküdar meydanının sahil aksında, Şemsipaşa Külliyesi’nin hemen ardında konumlanmıştır. Meydanın dış çeperinde bulunan yapının Marmaray çıkışlarına ve otobüs duraklarına yakınlığı ve meydan - Kız Kulesi – Harem sahil aksındaki rekreasyon hattı üzerinde olması ile ana yaya akslarına bağlantısı meydana en yakın noktadan sağlanabilmektedir.

Plan şeması çok fonksiyonlu bir şekilde kurgulanmış olup, geniş katılımlı toplantıların gerçekleştirilebilecek şekilde merkezi planlıdır. Üst örtü kubbe geleneğimizin bir yorumu olarak geometrik (lattice shell) strüktür olarak kafes kabuk şekilde tasarlanmıştır. İslam Mimarisi'nde çok kullanılan, beş taksimatlı, çift merkezli kemer ve kubbe formu, kabuk yapıya dönüştürülerek, dönme hareketini vurgulayan fraktal formda, onaltıgen plana oturan onaltı lamine ahşap kirişle, bir kabuk konstrüksiyon oluşturulmuştur.

Aynı eksendeki çift merkezli bu kemer formu ile (pencî kemer), İslam Mimarisi geleneğinde olduğu gibi, İslam'da hayatın dünya ve ahiret ekseninde çift merkezli oluşu düşüncesi ifadelendirilmiştir.

Bu yapıda, içte ve dışta aynen okunabilen net mekânlarla, üretim ve tüketimde beşerî boyutu gözden kaçırmayan, az malzeme ile sade, fakat sadelik içinde ihtişamı olan bir mekânda güleryüzlü bir teknoloji ile İslâm mimârisinin özü olan sadelik ve basit, hem zordur hem de çok kolaydır mesajı verilmeye çalışılmıştır.

Yapı, çok fonksiyonlu olarak tasarlanmış olup, 2018 yılından itibaren Nevmekan Sahil olarak hizmet vermeye başlamıştır.